به آموزشگاه زراعت یار خوش آمدید.

سبد (0)
مرتب سازی:
orderby
تعداد نمایش:
نظرات (0)
قیمت: 15,000 تومان
كود آلي مايع مخصوص بذرمال حاوي محرك هاي رشد.
كود فرتي گرين استارت (ّFertigrain start) ، محصول تخصصي شركت اگري تكنو اسپانيا در زمينه بذرمال بوده كه به فرم مايع و با پايه آلي مي باشد . اين محصول مي تواند در بذرمال هاي رايج كه بويژه در محصولات غلات ، سبزي و صيفي ، زراعي و گلخانه اي كشاورزان انجام مي دهند بسيار موثر واقع گردد . اثرات شگرف اين كود در طي ساليان اخير منجر به اين مسئله گرديده است كه كشاورزان از اين كود بعنوان جايگزين ساير محصولات استفاده كنند . تاثيرگذاري مهم اين كود بر روي بذور اين محصول را بعنوان يك تركيب كارآمد در بوجاري هاي گندم تبديل نموده است . اناليز قوي اين محصول شامل اسيدآمينه ، ماده آلي و عصاره جلبك دريايي مي باشد . تكنولوژي ساخت ، توليد و بسته بندي پيشرفته شركت اگري تكنو اسپانيا اين محصول را در زمره با كيفيت ترين تركيبات بذرمال قرار داده است .
نظرات (0)
قیمت: براساس بسته بندی
برنامه کودی فلفل با توجه به مراحل رشد:
1 تورم جوانه
2 رویش بهاره
3 گل دادن
4 ریز گلبرگ تشکیل میوه
5 شروع رسیدگی میوه
نظرات (0)
قیمت: براساس بسته بندی
برنامه کودی انگور با توجه به مراحل رشد:
1 تورم جوانه
2 باز شدن جوانه
3 شکوفه
4 تشکیل میوه
5 رسیدگی میوه
نظرات (0)
قیمت: براساس بسته بندی
برنامه کودی بادمجان با توجه به مراحل رشد:
1 بعد از انتقال نشاء
2 رشد رویشی
3 گل دادن
4 تشکیل میوه
5 تا قبل از رسیدگی میوه
نظرات (0)
قیمت: براساس بسته بندی
برنامه کودی بامیه با توجه به مراحل رشد:
1 رشد رویشی
2 گل دادن
3 تشکیل میوه
4 شروع رسیدگی میوه
نظرات (0)
قیمت: براساس بسته بندی
برنامه کودی برنج با توجه به مراحل رشد:
1 انتقال نشاء
2 دو هفته بعد از انتقال نشاء
3 سی روز بعد از انتقال نشاء
4 ساقه رفتن
5 خوشه دهی
6
7
و ...
نظرات (0)
قیمت: براساس بسته بندی
برنامه کودی جو با توجه به مراحل رشد:
1 پیش کشت
2 چنجه زنی
3 ساقه رفتن
4 خوشه دهی
5 پر کردن دانه
نظرات (0)
قیمت: براساس بسته بندی
برنامه کودی حبوبات با توجه به مراحل رشد:
1 آغاز رشد رویشی
2 گل دادن
3 تشکیل میوه
4 شروع رسیدگی میوه
نظرات (0)
قیمت: براساس بسته بندی
برنامه کودی خرما با توجه به مراحل رشد:
1 خزانه
2 تا 3 سالگی
3 از 3 تا 5 سالگی
4 از 6 سالگی به بعد
5 در تمام سنین
نظرات (8)
قیمت: براساس بسته بندی
برنامه کودی خیار با توجه به مراحل رشد:
1 انتقال نشاء خیار
2 رشد رویشی خیار
3 گلدهی خیار
4 تشکیل میوه خیار
5 رسیدگی خیار
نظرات (0)
قیمت: براساس بسته بندی
برنامه کودی سیب با توجه به مراحل رشد:
1 اواخر دوره خواب
2 تورم جوانه
3 بعد از ریزش شکلوفه
4 تشکیل میوه
5 فندقی شدن
6 رنگ پذیری میوه
7 بعد از ریزش 70% برگها
نظرات (0)
قیمت: براساس بسته بندی
برنامه کودی درختان هسته دار با توجه به مراحل رشد:
1 ابتدای بهار
2 شکوفه دهی
3 تشکیل میوه
4 شروع رسیدگی میوه
نظرات (0)
قیمت: براساس بسته بندی
برنامه کودی سبزیجات با توجه به مراحل رشد:
1 سبز شدن
2 بعد از هر برداشت
نظرات (0)
قیمت: براساس بسته بندی
برنامه کودی سیب زمینی با توجه به مراحل رشد:
1 سبز شدن
2 رشد رویشی
3 گلدهی
4 رشد غده
نظرات (0)
قیمت: براساس بسته بندی
برنامه کودی فلفل با توجه به مراحل رشد:
1 بعد از انتقال نشاء
2 رشد رویشی
3 گل دادن
4 تشکیل میوه
5 شروع رسیدگی میوه
نظرات (0)
قیمت: براساس بسته بندی
برنامه کودی مرکبات با توجه به مراحل رشد:
1 قبل از شکوفه دهی
2 شکوفه دهی
3 تشکیل میوه
4 درشت شدن میوه
5 رنگ پذیری میوه
نظرات (0)
قیمت: براساس بسته بندی
برنامه کودی هندوانه و خربزه با توجه به مراحل رشد:
1 رشد رویشی
2 گل دادن
3 تشکیل میوه
4 شروع رسیدگی میوه
نظرات (0)
قیمت: براساس بسته بندی
برنامه کودی هویج با توجه به مراحل رشد:
1 رشد رویشی
2 تشکیل ریشه هویج
3 رشد هویج
4 شروع رسیدگی
نظرات (0)
قیمت: براساس بسته بندی
برنامه کودی پسته با توجه به مراحل رشد:
1 چالکود
2 تورم جوانه
3 رشد رویشی
4 گل دادن
5 تشکیل مغز
6 شروع رسیدگی میوه
7 بعد از برداشت
نظرات (1)
قیمت: براساس بسته بندی
برنامه کودی پیاز با توجه به مراحل رشد:
1 بعد از انتقال نشاء
2 بین 4 تا 6 برگی
3 بین 6 تا 8 برگی
4 تشکیل پیاز
5 رسیدگی پیاز
نظرات (0)
قیمت: براساس بسته بندی
برنامه کودی چغندرقند با توجه به مراحل رشد:
1 رشد رویشی
2 تشکیل میوه
3 شروع رسیدگی
نظرات (0)
قیمت: براساس بسته بندی
برنامه کودی کاهو با توجه به مراحل رشد:
1 رشد رویشی
2 آغاز تشکیل هد
3 تشکیل 50 درصد هد
4 رسیدگی
نظرات (0)
قیمت: براساس بسته بندی
برنامه کودی هویج با توجه به مراحل رشد:
1 کاشت
2 رشد رویشی
3 گل دادن
4 تشکیل غلاف
5 شروع رسیدگی
نظرات (0)
قیمت: براساس بسته بندی
برنامه کودی کلم با توجه به مراحل رشد:
1 بعد از انتقال نشاء
2 رشد رویشی
3 تشکیل هِد
4 تکمیل هد
نظرات (0)
قیمت: براساس بسته بندی
برنامه کودی کلم بروکلی با توجه به مراحل رشد:
1 بعد از انتقال نشاء
2 سه برگی
3 رشد رویشی
4 تشکیل گل
5 رشد گل
نظرات (0)
قیمت: براساس بسته بندی
برنامه کودی گردو با توجه به مراحل رشد:
1 چالکود
2 تورم جوانه
3 رشد رویشی
4 گل دادن
5 تشکیل میوه
6 شروع رسیدگی میوه
7 بعد از ریزش 70 درصد برگ ها
نظرات (0)
قیمت: براساس بسته بندی
برنامه کودی گل رز با توجه به مراحل رشد:
1 بعد از انتقال نهال
2 رشد رویشی
3 تشکیل عنچه
4 باز شدن غنچه
5 قبل از برداشت
نظرات (0)
قیمت: براساس بسته بندی
برنامه کودی گندم با توجه به مراحل رشد:
1 پیش کشت
2 پنجه زنی
3 ساقه رفتن
4 خوشه دهی
5 پر کردن دانه
نظرات (0)
قیمت: براساس بسته بندی
برنامه کودی گوجه فرنگی با توجه به مراحل رشد:
1 بعد از انتقال نشاء گوجه فرنگی
2 رشد رویشی گوجه فرنگی
3 گل دادن گوجه فرنگی
4 تشکیل میوه گوجه فرنگی
5 شروع رسیدگی میوه گوجه
نظرات (0)
قیمت: براساس بسته بندی
برنامه کودی یونچه با توجه به مراحل رشد:
1 آغاز رشد رویشی
2 بعد از هر چین
نظرات (0)
قیمت: براساس بسته بندی
روی نیز یکی از عناصر بسیار ضروری برای رشد گیاهان بوده و در بسیاری از واکنش های آنزیمی دخالت داشته و سیستم ایمنی گیاه را تقویت می­ نماید. این عنصر نیز در خاک های آهکی و خاک های دارای سطوح بالای فسفر به سختی از طریق ریشه جذب می شود.
نظرات (0)
قیمت: براساس بسته بندی
آهن نیز مانند اکثر عناصر ریزمغذی در خاک ­های آهکی بصورت غیرقابل جذب برای گیاه وجود داشته و مصرف کودهای آهن معمولی قادر به تأمین نیاز گیاه نمی­ باشد. در این شرایط باید از فرمولی استفاده نمود تا آهن از تأثیر منفی آهک خاک در امان باشد یا اینکه آهن از طریق محلولپاشی برگ برای گیاه تأمین گردد.
نظرات (0)
قیمت: براساس بسته بندی
آهن نیز مانند اکثر عناصر ریزمغذی در خاک های آهکی بصورت غیرقابل جذب برای گیاه وجود داشته و مصرف کودهای آهن معمولی قادر به تأمین نیاز گیاه نمی باشد. در این شرایط باید از فرمولی استفاده نمود تا آهن از تأثیر منفی آهک خاک در امان باشد یا اینکه آهن از طریق محلولپاشی برگ برای گیاه تأمین گردد.
نظرات (0)
قیمت: براساس بسته بندی
در خاک ­های آهکی عناصر غذایی زیادی وجود دارند، اما به دلیل پیوند سخت آن­ها با کربنات کلسیم برای ریشه گیاه قابل جذب نمی ­باشند. ترکیبات اسیدی به آزاد شدن این عناصر کمک نموده، همچنین استفاده از این ترکیبات، غلظت کربنات و بیکربنات آب را کاهش و مکانیسم جذب و انتقال عناصر توسط گیاه را تسریع می نماید.
نظرات (0)
قیمت: براساس بسته بندی
در خاک ­های آهکی عناصر غذایی زیادی وجود دارند، اما به دلیل پیوند سخت آن­ها با کربنات کلسیم برای ریشه گیاه قابل جذب نمی ­باشند. ترکیبات اسیدی به آزاد شدن این عناصر کمک نموده، همچنین استفاده از این ترکیبات، غلظت کربنات و بیکربنات آب را کاهش و مکانیسم جذب و انتقال عناصر توسط گیاه را تسریع می نماید.
نظرات (0)
قیمت: براساس بسته بندی
در خاک ­های آهکی عناصر غذایی زیادی وجود دارند، اما به دلیل پیوند سخت آن­ها با کربنات کلسیم برای ریشه گیاه قابل جذب نمی­باشند. ترکیبات اسیدی به آزاد شدن این عناصر کمک نموده، همچنین استفاده از این ترکیبات، غلظت کربنات و بیکربنات آب را کاهش و مکانیسم جذب و انتقال عناصر توسط گیاه را تسریع می نماید.
نظرات (0)
قیمت: براساس بسته بندی
در خاک ­های آهکی عناصر غذایی زیادی وجود دارند، اما به دلیل پیوند سخت آن­ها با کربنات کلسیم برای ریشه گیاه قابل جذب نمی ­باشند. ترکیبات اسیدی به آزاد شدن این عناصر کمک نموده، همچنین استفاده از این ترکیبات، غلظت کربنات و بیکربنات آب را کاهش و مکانیسم جذب و انتقال عناصر توسط گیاه را تسریع می نماید.
نظرات (0)
قیمت: براساس بسته بندی
در خاک ­های آهکی عناصر غذایی زیادی وجود دارند، اما به دلیل پیوند سخت آن­ها با کربنات کلسیم برای ریشه گیاه قابل جذب نمی ­باشند. ترکیبات اسیدی به آزاد شدن این عناصر کمک نموده، همچنین استفاده از این ترکیبات، غلظت کربنات و بیکربنات آب را کاهش و مکانیسم جذب و انتقال عناصر توسط گیاه را تسریع می نماید.
نظرات (0)
قیمت: براساس بسته بندی
مصرف بی ­رویه کودهای حاوی فسفر از یک سو و آهکی بودن خاک ­ها از سوی دیگر، باعث رسوب فسفر به صورت نمک نامحلول فسفات کلسیم گردیده و در نتیجه مقدار فسفر قابل جذب برای گیاه، درون خاک کاهش می ­یابد. شیوع این مشکل در خاک­ها، شرکت حیات سبز سبحان بر آن شد، تا با استفاده از علم کارشناسان متخصص خود و با به کار گیری تکنولوژی های جدید و الهام از طبیعت، ترکیب جدیدی ارائه نماید.
نظرات (0)
قیمت: براساس بسته بندی
نامناسب بودن ساختمان خاک، استفاده بی­ رویه از کودهای معدنی، فقر مواد آلی، استفاده از آب­های بی کیفیت و ... موجب افزایش نمک و در نتیجه افزایش فشار اسمزی در ناحیه تجمع ریشه گردیده است، بالا بودن غلظت املاح در منطقه ریشه مانع جذب آب و مواد غذایی می­شود و رشد ریشه را محدود و در نهایت عملکرد محصول را کاهش می دهد. Salt Stop با استفاده از ترکیباتی کاملا طبیعی، علاوه بر افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش شوری، موجب بهبود ساختمان خاک و کاهش تجمع املاح در منطقه ریشه می­ گردد.
Company MAXXmarketing GmbH

تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehi مجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت آنلاین -  بانک ملت پرداخت آنلاین - بانک پارسیان پرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوین پرداخت آنلاین - بانک سامان