به آموزشگاه زراعت یار خوش آمدید.

سبد (0)

آموزش‌های پیشنهادی فرادرس

مرتب سازی:
orderby
قیمت: 15,000 تومان
فروشنده: شرکت پاکان بذر
كود آلي مايع مخصوص بذرمال حاوي محرك هاي رشد.
كود فرتي گرين استارت (ّFertigrain start) ، محصول تخصصي شركت اگري تكنو اسپانيا در زمينه بذرمال بوده كه به فرم مايع و با پايه آلي مي باشد . اين محصول مي تواند در بذرمال هاي رايج كه بويژه در محصولات غلات ، سبزي و صيفي ، زراعي و گلخانه اي كشاورزان انجام مي دهند بسيار موثر واقع گردد . اثرات شگرف اين كود در طي ساليان اخير منجر به اين مسئله گرديده است كه كشاورزان از اين كود بعنوان جايگزين ساير محصولات استفاده كنند . تاثيرگذاري مهم اين كود بر روي بذور اين محصول را بعنوان يك تركيب كارآمد در بوجاري هاي گندم تبديل نموده است . اناليز قوي اين محصول شامل اسيدآمينه ، ماده آلي و عصاره جلبك دريايي مي باشد . تكنولوژي ساخت ، توليد و بسته بندي پيشرفته شركت اگري تكنو اسپانيا اين محصول را در زمره با كيفيت ترين تركيبات بذرمال قرار داده است .
قیمت: براساس بسته بندی
فروشنده: شرکت داخلی
برنامه کودی فلفل با توجه به مراحل رشد:
1 تورم جوانه
2 رویش بهاره
3 گل دادن
4 ریز گلبرگ تشکیل میوه
5 شروع رسیدگی میوه
قیمت: براساس بسته بندی
فروشنده: شرکت داخلی
برنامه کودی انگور با توجه به مراحل رشد:
1 تورم جوانه
2 باز شدن جوانه
3 شکوفه
4 تشکیل میوه
5 رسیدگی میوه
قیمت: براساس بسته بندی
فروشنده: شرکت داخلی
برنامه کودی بادمجان با توجه به مراحل رشد:
1 بعد از انتقال نشاء
2 رشد رویشی
3 گل دادن
4 تشکیل میوه
5 تا قبل از رسیدگی میوه
قیمت: براساس بسته بندی
فروشنده: شرکت داخلی
برنامه کودی بامیه با توجه به مراحل رشد:
1 رشد رویشی
2 گل دادن
3 تشکیل میوه
4 شروع رسیدگی میوه
قیمت: براساس بسته بندی
فروشنده: شرکت داخلی
برنامه کودی برنج با توجه به مراحل رشد:
1 انتقال نشاء
2 دو هفته بعد از انتقال نشاء
3 سی روز بعد از انتقال نشاء
4 ساقه رفتن
5 خوشه دهی
6
7
و ...
قیمت: براساس بسته بندی
فروشنده: شرکت داخلی
برنامه کودی جو با توجه به مراحل رشد:
1 پیش کشت
2 چنجه زنی
3 ساقه رفتن
4 خوشه دهی
5 پر کردن دانه
قیمت: براساس بسته بندی
فروشنده: شرکت داخلی
برنامه کودی حبوبات با توجه به مراحل رشد:
1 آغاز رشد رویشی
2 گل دادن
3 تشکیل میوه
4 شروع رسیدگی میوه
قیمت: براساس بسته بندی
فروشنده: شرکت داخلی
برنامه کودی خرما با توجه به مراحل رشد:
1 خزانه
2 تا 3 سالگی
3 از 3 تا 5 سالگی
4 از 6 سالگی به بعد
5 در تمام سنین
قیمت: براساس بسته بندی
فروشنده: شرکت داخلی
برنامه کودی خیار با توجه به مراحل رشد:
1 انتقال نشاء خیار
2 رشد رویشی خیار
3 گلدهی خیار
4 تشکیل میوه خیار
5 رسیدگی خیار
قیمت: براساس بسته بندی
فروشنده: شرکت داخلی
برنامه کودی سیب با توجه به مراحل رشد:
1 اواخر دوره خواب
2 تورم جوانه
3 بعد از ریزش شکلوفه
4 تشکیل میوه
5 فندقی شدن
6 رنگ پذیری میوه
7 بعد از ریزش 70% برگها
قیمت: براساس بسته بندی
فروشنده: شرکت داخلی
برنامه کودی درختان هسته دار با توجه به مراحل رشد:
1 ابتدای بهار
2 شکوفه دهی
3 تشکیل میوه
4 شروع رسیدگی میوه
قیمت: براساس بسته بندی
فروشنده: شرکت داخلی
برنامه کودی سبزیجات با توجه به مراحل رشد:
1 سبز شدن
2 بعد از هر برداشت
قیمت: براساس بسته بندی
فروشنده: شرکت داخلی
برنامه کودی سیب زمینی با توجه به مراحل رشد:
1 سبز شدن
2 رشد رویشی
3 گلدهی
4 رشد غده
قیمت: براساس بسته بندی
فروشنده: شرکت داخلی
برنامه کودی فلفل با توجه به مراحل رشد:
1 بعد از انتقال نشاء
2 رشد رویشی
3 گل دادن
4 تشکیل میوه
5 شروع رسیدگی میوه
قیمت: براساس بسته بندی
فروشنده: شرکت داخلی
برنامه کودی مرکبات با توجه به مراحل رشد:
1 قبل از شکوفه دهی
2 شکوفه دهی
3 تشکیل میوه
4 درشت شدن میوه
5 رنگ پذیری میوه
قیمت: براساس بسته بندی
فروشنده: شرکت داخلی
برنامه کودی هندوانه و خربزه با توجه به مراحل رشد:
1 رشد رویشی
2 گل دادن
3 تشکیل میوه
4 شروع رسیدگی میوه
قیمت: براساس بسته بندی
فروشنده: شرکت داخلی
برنامه کودی هویج با توجه به مراحل رشد:
1 رشد رویشی
2 تشکیل ریشه هویج
3 رشد هویج
4 شروع رسیدگی
قیمت: براساس بسته بندی
فروشنده: شرکت داخلی
برنامه کودی پسته با توجه به مراحل رشد:
1 چالکود
2 تورم جوانه
3 رشد رویشی
4 گل دادن
5 تشکیل مغز
6 شروع رسیدگی میوه
7 بعد از برداشت
قیمت: براساس بسته بندی
فروشنده: شرکت داخلی
برنامه کودی پیاز با توجه به مراحل رشد:
1 بعد از انتقال نشاء
2 بین 4 تا 6 برگی
3 بین 6 تا 8 برگی
4 تشکیل پیاز
5 رسیدگی پیاز
قیمت: براساس بسته بندی
فروشنده: شرکت داخلی
برنامه کودی چغندرقند با توجه به مراحل رشد:
1 رشد رویشی
2 تشکیل میوه
3 شروع رسیدگی
قیمت: براساس بسته بندی
فروشنده: شرکت داخلی
برنامه کودی کاهو با توجه به مراحل رشد:
1 رشد رویشی
2 آغاز تشکیل هد
3 تشکیل 50 درصد هد
4 رسیدگی
قیمت: براساس بسته بندی
فروشنده: شرکت داخلی
برنامه کودی هویج با توجه به مراحل رشد:
1 کاشت
2 رشد رویشی
3 گل دادن
4 تشکیل غلاف
5 شروع رسیدگی
قیمت: براساس بسته بندی
فروشنده: شرکت داخلی
برنامه کودی کلم با توجه به مراحل رشد:
1 بعد از انتقال نشاء
2 رشد رویشی
3 تشکیل هِد
4 تکمیل هد
قیمت: براساس بسته بندی
فروشنده: شرکت داخلی
برنامه کودی کلم بروکلی با توجه به مراحل رشد:
1 بعد از انتقال نشاء
2 سه برگی
3 رشد رویشی
4 تشکیل گل
5 رشد گل
قیمت: براساس بسته بندی
فروشنده: شرکت داخلی
برنامه کودی گردو با توجه به مراحل رشد:
1 چالکود
2 تورم جوانه
3 رشد رویشی
4 گل دادن
5 تشکیل میوه
6 شروع رسیدگی میوه
7 بعد از ریزش 70 درصد برگ ها
قیمت: براساس بسته بندی
فروشنده: شرکت داخلی
برنامه کودی گل رز با توجه به مراحل رشد:
1 بعد از انتقال نهال
2 رشد رویشی
3 تشکیل عنچه
4 باز شدن غنچه
5 قبل از برداشت
قیمت: براساس بسته بندی
فروشنده: شرکت داخلی
برنامه کودی گندم با توجه به مراحل رشد:
1 پیش کشت
2 پنجه زنی
3 ساقه رفتن
4 خوشه دهی
5 پر کردن دانه
قیمت: براساس بسته بندی
فروشنده: شرکت داخلی
برنامه کودی گوجه فرنگی با توجه به مراحل رشد:
1 بعد از انتقال نشاء گوجه فرنگی
2 رشد رویشی گوجه فرنگی
3 گل دادن گوجه فرنگی
4 تشکیل میوه گوجه فرنگی
5 شروع رسیدگی میوه گوجه
قیمت: براساس بسته بندی
فروشنده: شرکت داخلی
برنامه کودی یونچه با توجه به مراحل رشد:
1 آغاز رشد رویشی
2 بعد از هر چین
قیمت: براساس بسته بندی
فروشنده: شرکت داخلی
روی نیز یکی از عناصر بسیار ضروری برای رشد گیاهان بوده و در بسیاری از واکنش های آنزیمی دخالت داشته و سیستم ایمنی گیاه را تقویت می­ نماید. این عنصر نیز در خاک های آهکی و خاک های دارای سطوح بالای فسفر به سختی از طریق ریشه جذب می شود.
قیمت: براساس بسته بندی
فروشنده: شرکت داخلی
آهن نیز مانند اکثر عناصر ریزمغذی در خاک ­های آهکی بصورت غیرقابل جذب برای گیاه وجود داشته و مصرف کودهای آهن معمولی قادر به تأمین نیاز گیاه نمی­ باشد. در این شرایط باید از فرمولی استفاده نمود تا آهن از تأثیر منفی آهک خاک در امان باشد یا اینکه آهن از طریق محلولپاشی برگ برای گیاه تأمین گردد.
قیمت: براساس بسته بندی
فروشنده: شرکت داخلی
آهن نیز مانند اکثر عناصر ریزمغذی در خاک های آهکی بصورت غیرقابل جذب برای گیاه وجود داشته و مصرف کودهای آهن معمولی قادر به تأمین نیاز گیاه نمی باشد. در این شرایط باید از فرمولی استفاده نمود تا آهن از تأثیر منفی آهک خاک در امان باشد یا اینکه آهن از طریق محلولپاشی برگ برای گیاه تأمین گردد.
قیمت: براساس بسته بندی
فروشنده: شرکت داخلی
در خاک ­های آهکی عناصر غذایی زیادی وجود دارند، اما به دلیل پیوند سخت آن­ها با کربنات کلسیم برای ریشه گیاه قابل جذب نمی ­باشند. ترکیبات اسیدی به آزاد شدن این عناصر کمک نموده، همچنین استفاده از این ترکیبات، غلظت کربنات و بیکربنات آب را کاهش و مکانیسم جذب و انتقال عناصر توسط گیاه را تسریع می نماید.
قیمت: براساس بسته بندی
فروشنده: شرکت داخلی
در خاک ­های آهکی عناصر غذایی زیادی وجود دارند، اما به دلیل پیوند سخت آن­ها با کربنات کلسیم برای ریشه گیاه قابل جذب نمی ­باشند. ترکیبات اسیدی به آزاد شدن این عناصر کمک نموده، همچنین استفاده از این ترکیبات، غلظت کربنات و بیکربنات آب را کاهش و مکانیسم جذب و انتقال عناصر توسط گیاه را تسریع می نماید.
قیمت: براساس بسته بندی
فروشنده: شرکت داخلی
در خاک ­های آهکی عناصر غذایی زیادی وجود دارند، اما به دلیل پیوند سخت آن­ها با کربنات کلسیم برای ریشه گیاه قابل جذب نمی­باشند. ترکیبات اسیدی به آزاد شدن این عناصر کمک نموده، همچنین استفاده از این ترکیبات، غلظت کربنات و بیکربنات آب را کاهش و مکانیسم جذب و انتقال عناصر توسط گیاه را تسریع می نماید.
قیمت: براساس بسته بندی
فروشنده: شرکت داخلی
در خاک ­های آهکی عناصر غذایی زیادی وجود دارند، اما به دلیل پیوند سخت آن­ها با کربنات کلسیم برای ریشه گیاه قابل جذب نمی ­باشند. ترکیبات اسیدی به آزاد شدن این عناصر کمک نموده، همچنین استفاده از این ترکیبات، غلظت کربنات و بیکربنات آب را کاهش و مکانیسم جذب و انتقال عناصر توسط گیاه را تسریع می نماید.
قیمت: براساس بسته بندی
فروشنده: شرکت داخلی
در خاک ­های آهکی عناصر غذایی زیادی وجود دارند، اما به دلیل پیوند سخت آن­ها با کربنات کلسیم برای ریشه گیاه قابل جذب نمی ­باشند. ترکیبات اسیدی به آزاد شدن این عناصر کمک نموده، همچنین استفاده از این ترکیبات، غلظت کربنات و بیکربنات آب را کاهش و مکانیسم جذب و انتقال عناصر توسط گیاه را تسریع می نماید.
قیمت: براساس بسته بندی
فروشنده: شرکت داخلی
مصرف بی ­رویه کودهای حاوی فسفر از یک سو و آهکی بودن خاک ­ها از سوی دیگر، باعث رسوب فسفر به صورت نمک نامحلول فسفات کلسیم گردیده و در نتیجه مقدار فسفر قابل جذب برای گیاه، درون خاک کاهش می ­یابد. شیوع این مشکل در خاک­ها، شرکت حیات سبز سبحان بر آن شد، تا با استفاده از علم کارشناسان متخصص خود و با به کار گیری تکنولوژی های جدید و الهام از طبیعت، ترکیب جدیدی ارائه نماید.
قیمت: براساس بسته بندی
فروشنده: شرکت داخلی
نامناسب بودن ساختمان خاک، استفاده بی­ رویه از کودهای معدنی، فقر مواد آلی، استفاده از آب­های بی کیفیت و ... موجب افزایش نمک و در نتیجه افزایش فشار اسمزی در ناحیه تجمع ریشه گردیده است، بالا بودن غلظت املاح در منطقه ریشه مانع جذب آب و مواد غذایی می­شود و رشد ریشه را محدود و در نهایت عملکرد محصول را کاهش می دهد. Salt Stop با استفاده از ترکیباتی کاملا طبیعی، علاوه بر افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش شوری، موجب بهبود ساختمان خاک و کاهش تجمع املاح در منطقه ریشه می­ گردد.
Company MAXXmarketing GmbH
تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehi مجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت آنلاین -  بانک ملت پرداخت آنلاین - بانک پارسیان پرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوین پرداخت آنلاین - بانک سامان