به آموزشگاه زراعت یار خوش آمدید.

سبد (0)

شرکت داخلی

سطح فروشگاه: نقره ای
 قادر به پاسخ گویی نیست
اصفهان - ....
خرید حضوری دارد (واقع در اصفهان)
ارسال به سراسر کشور دارد

فهرست محصولات شرکت 

در ادامه، فهرست محصولات ارائه شده توسط «شرکت ...» قابل مشاهده است. می توانید محصولات را به ترتیب تاریخ، و از جدیدترین به قدیمی ترین مرتب نمایید.

مرتب سازی:
orderby
نظرات (0)
تمام شد
قیمت: براساس بسته بندی
برند: شرکت داخلی
برنامه کودی فلفل با توجه به مراحل رشد:
1 تورم جوانه
2 رویش بهاره
3 گل دادن
4 ریز گلبرگ تشکیل میوه
5 شروع رسیدگی میوه
نظرات (0)
تمام شد
قیمت: براساس بسته بندی
برند: شرکت داخلی
برنامه کودی انگور با توجه به مراحل رشد:
1 تورم جوانه
2 باز شدن جوانه
3 شکوفه
4 تشکیل میوه
5 رسیدگی میوه
نظرات (0)
تمام شد
قیمت: براساس بسته بندی
برند: شرکت داخلی
برنامه کودی بادمجان با توجه به مراحل رشد:
1 بعد از انتقال نشاء
2 رشد رویشی
3 گل دادن
4 تشکیل میوه
5 تا قبل از رسیدگی میوه
نظرات (0)
تمام شد
قیمت: براساس بسته بندی
برند: شرکت داخلی
برنامه کودی بامیه با توجه به مراحل رشد:
1 رشد رویشی
2 گل دادن
3 تشکیل میوه
4 شروع رسیدگی میوه
نظرات (0)
تمام شد
قیمت: براساس بسته بندی
برند: شرکت داخلی
برنامه کودی برنج با توجه به مراحل رشد:
1 انتقال نشاء
2 دو هفته بعد از انتقال نشاء
3 سی روز بعد از انتقال نشاء
4 ساقه رفتن
5 خوشه دهی
6
7
و ...
نظرات (0)
تمام شد
قیمت: براساس بسته بندی
برند: شرکت داخلی
برنامه کودی جو با توجه به مراحل رشد:
1 پیش کشت
2 چنجه زنی
3 ساقه رفتن
4 خوشه دهی
5 پر کردن دانه
نظرات (0)
تمام شد
قیمت: براساس بسته بندی
برند: شرکت داخلی
برنامه کودی حبوبات با توجه به مراحل رشد:
1 آغاز رشد رویشی
2 گل دادن
3 تشکیل میوه
4 شروع رسیدگی میوه
نظرات (0)
تمام شد
قیمت: براساس بسته بندی
برند: شرکت داخلی
برنامه کودی خرما با توجه به مراحل رشد:
1 خزانه
2 تا 3 سالگی
3 از 3 تا 5 سالگی
4 از 6 سالگی به بعد
5 در تمام سنین
نظرات (9)
تمام شد
قیمت: براساس بسته بندی
برند: شرکت داخلی
برنامه کودی خیار با توجه به مراحل رشد:
1 انتقال نشاء خیار
2 رشد رویشی خیار
3 گلدهی خیار
4 تشکیل میوه خیار
5 رسیدگی خیار
نظرات (0)
تمام شد
قیمت: براساس بسته بندی
برند: شرکت داخلی
برنامه کودی سیب با توجه به مراحل رشد:
1 اواخر دوره خواب
2 تورم جوانه
3 بعد از ریزش شکلوفه
4 تشکیل میوه
5 فندقی شدن
6 رنگ پذیری میوه
7 بعد از ریزش 70% برگها
نظرات (0)
تمام شد
قیمت: براساس بسته بندی
برند: شرکت داخلی
برنامه کودی درختان هسته دار با توجه به مراحل رشد:
1 ابتدای بهار
2 شکوفه دهی
3 تشکیل میوه
4 شروع رسیدگی میوه
نظرات (0)
تمام شد
قیمت: براساس بسته بندی
برند: شرکت داخلی
برنامه کودی سبزیجات با توجه به مراحل رشد:
1 سبز شدن
2 بعد از هر برداشت
نظرات (0)
تمام شد
قیمت: براساس بسته بندی
برند: شرکت داخلی
برنامه کودی سیب زمینی با توجه به مراحل رشد:
1 سبز شدن
2 رشد رویشی
3 گلدهی
4 رشد غده
نظرات (0)
تمام شد
قیمت: براساس بسته بندی
برند: شرکت داخلی
برنامه کودی فلفل با توجه به مراحل رشد:
1 بعد از انتقال نشاء
2 رشد رویشی
3 گل دادن
4 تشکیل میوه
5 شروع رسیدگی میوه
نظرات (0)
تمام شد
قیمت: براساس بسته بندی
برند: شرکت داخلی
برنامه کودی مرکبات با توجه به مراحل رشد:
1 قبل از شکوفه دهی
2 شکوفه دهی
3 تشکیل میوه
4 درشت شدن میوه
5 رنگ پذیری میوه
نظرات (0)
تمام شد
قیمت: براساس بسته بندی
برند: شرکت داخلی
برنامه کودی هندوانه و خربزه با توجه به مراحل رشد:
1 رشد رویشی
2 گل دادن
3 تشکیل میوه
4 شروع رسیدگی میوه
نظرات (0)
تمام شد
قیمت: براساس بسته بندی
برند: شرکت داخلی
برنامه کودی هویج با توجه به مراحل رشد:
1 رشد رویشی
2 تشکیل ریشه هویج
3 رشد هویج
4 شروع رسیدگی
نظرات (0)
تمام شد
قیمت: براساس بسته بندی
برند: شرکت داخلی
برنامه کودی پسته با توجه به مراحل رشد:
1 چالکود
2 تورم جوانه
3 رشد رویشی
4 گل دادن
5 تشکیل مغز
6 شروع رسیدگی میوه
7 بعد از برداشت
نظرات (1)
تمام شد
قیمت: براساس بسته بندی
برند: شرکت داخلی
برنامه کودی پیاز با توجه به مراحل رشد:
1 بعد از انتقال نشاء
2 بین 4 تا 6 برگی
3 بین 6 تا 8 برگی
4 تشکیل پیاز
5 رسیدگی پیاز
نظرات (1)
تمام شد
قیمت: براساس بسته بندی
برند: شرکت داخلی
برنامه کودی چغندرقند با توجه به مراحل رشد:
1 رشد رویشی
2 تشکیل میوه
3 شروع رسیدگی
نظرات (0)
تمام شد
قیمت: براساس بسته بندی
برند: شرکت داخلی
برنامه کودی کاهو با توجه به مراحل رشد:
1 رشد رویشی
2 آغاز تشکیل هد
3 تشکیل 50 درصد هد
4 رسیدگی
نظرات (0)
تمام شد
قیمت: براساس بسته بندی
برند: شرکت داخلی
برنامه کودی هویج با توجه به مراحل رشد:
1 کاشت
2 رشد رویشی
3 گل دادن
4 تشکیل غلاف
5 شروع رسیدگی
نظرات (0)
تمام شد
قیمت: براساس بسته بندی
برند: شرکت داخلی
برنامه کودی کلم با توجه به مراحل رشد:
1 بعد از انتقال نشاء
2 رشد رویشی
3 تشکیل هِد
4 تکمیل هد
نظرات (0)
تمام شد
قیمت: براساس بسته بندی
برند: شرکت داخلی
برنامه کودی کلم بروکلی با توجه به مراحل رشد:
1 بعد از انتقال نشاء
2 سه برگی
3 رشد رویشی
4 تشکیل گل
5 رشد گل
نظرات (1)
تمام شد
قیمت: براساس بسته بندی
برند: شرکت داخلی
برنامه کودی گردو با توجه به مراحل رشد:
1 چالکود
2 تورم جوانه
3 رشد رویشی
4 گل دادن
5 تشکیل میوه
6 شروع رسیدگی میوه
7 بعد از ریزش 70 درصد برگ ها
نظرات (0)
تمام شد
قیمت: براساس بسته بندی
برند: شرکت داخلی
برنامه کودی گل رز با توجه به مراحل رشد:
1 بعد از انتقال نهال
2 رشد رویشی
3 تشکیل عنچه
4 باز شدن غنچه
5 قبل از برداشت
نظرات (0)
تمام شد
قیمت: براساس بسته بندی
برند: شرکت داخلی
برنامه کودی گندم با توجه به مراحل رشد:
1 پیش کشت
2 پنجه زنی
3 ساقه رفتن
4 خوشه دهی
5 پر کردن دانه
نظرات (0)
تمام شد
قیمت: براساس بسته بندی
برند: شرکت داخلی
برنامه کودی گوجه فرنگی با توجه به مراحل رشد:
1 بعد از انتقال نشاء گوجه فرنگی
2 رشد رویشی گوجه فرنگی
3 گل دادن گوجه فرنگی
4 تشکیل میوه گوجه فرنگی
5 شروع رسیدگی میوه گوجه
نظرات (0)
تمام شد
قیمت: براساس بسته بندی
برند: شرکت داخلی
برنامه کودی یونچه با توجه به مراحل رشد:
1 آغاز رشد رویشی
2 بعد از هر چین
نظرات (0)
قیمت: رایگان
برند: شرکت داخلی
حجم فایل: 3 مگابایت
سطح آموزش: از مقدماتی تا پیشرفته
نوع آموزش: کتاب PDF
تعداد صفحه: 48
1 مرگ گیاهچه خیار
2 پژمردگی فوزاریومی خیار
3 سفیدک پودری خیار
4 سفیدک داخلی خیار
5 پوسیدگی ریشه فایتوفتورایی
6 لکه برگی زاویه ای خیار
7 پژمردگی ورتیسیلیومی
و ...
نظرات (0)
قیمت: رایگان
برند: شرکت داخلی
حجم فایل: 3.8 مگابایت
سطح آموزش: از مقدماتی تا پیشرفته
نوع آموزش: کتاب PDF
تعداد صفحه: 59
1 پوسیدگی ریشه
2 پوسیدگی خشک فوزاریومی
3 لکه موجی سیب زمینی
4 بیماری سفید داخلی
5 خال سیاه سیب زمینی
6 پژمردگی ورتیسیلیومی
7 پژمردگی باکتریایی سیب زمینی
و ...
نظرات (0)
قیمت: رایگان
برند: شرکت داخلی
حجم فایل: 3 مگابایت
سطح آموزش: از مقدماتی تا پیشرفته
نوع آموزش: کتاب PDF
تعداد صفحه: 50
1 سفیدک دروغی
2 سفیدک پودری
3 آنتراکنوز
4 کپک خاکستری
5 پوسیدگی ساقه یا کپک سفید فلفل
6 پژمردگی فوزاریومی
7 پژمردگی ورتیسیلیومی
و ...
نظرات (0)
قیمت: رایگان
برند: شرکت داخلی
حجم فایل: 3.5 مگابایت
سطح آموزش: از مقدماتی تا پیشرفته
نوع آموزش: کتاب PDF
تعداد صفحه: 38
1 سفیدک سطحی جالیز
2 سفیدک داخلی جالیز
3 بوته میری جالیز
4 آنتراکنوز
5 پژمردگی فوزاریومی
6 پژمردگی ورتیسیلیومی
7 لکه برگی زاویه ای
و ...
نظرات (0)
قیمت: رایگان
برند: شرکت داخلی
حجم فایل: 3 مگابایت
سطح آموزش: از مقدماتی تا پیشرفته
نوع آموزش: کتاب PDF
تعداد صفحه: 32
1 ریشه سرخی پیاز
2 پوسیدگی خاکستری پیاز
3 پوسیدگی ریشه و طبق پیاز
4 آنتراکنوز پیاز
5 سفیدک داخلی پیاز
6 سیاهک پیاز
7 زنگ پیاز
و ...
نظرات (0)
قیمت: رایگان
برند: شرکت داخلی
حجم فایل: 3.3 مگابایت
سطح آموزش: از مقدماتی تا پیشرفته
نوع آموزش: کتاب PDF
تعداد صفحه: 29
1 پوسیدگی سیاه باکتریایی کلم
2 ساق سیاه کلم
3 پوسیدگی اسکلروتینیایی
4 لکه برگی آلترناریایی
5 ریشه گرزی کلم
6 شب پره پشت الماسی
7 سفیده بزرگ کلم
و ...
نظرات (0)
قیمت: رایگان
برند: شرکت داخلی
حجم فایل: 7.5 مگابایت
سطح آموزش: از مقدماتی تا پیشرفته
نوع آموزش: کتاب PDF
تعداد صفحه: 104
1 زنگ ها
2 سیاهک ها
3 سفیدک سطحی یا سفیدک پودری
4 بیماری های سپتوریایی
5 بلایت فوزاریومی خوشه
6 پا خوره
7 خال سیاه
و ...
نظرات (0)
قیمت: رایگان
برند: شرکت داخلی
حجم فایل: 4.5 مگابایت
سطح آموزش: از مقدماتی تا پیشرفته
نوع آموزش: کتاب PDF
تعداد صفحه: 58
1 لکه موجی گوجه فرنگی
2 پژمردگی فوزاریومی
3 سفیدک پودری
4 لکه سیاه گوجه فرنگی
5 پوسیدگی ساقه، طوقه، ریشه
6 پژمردگی ورتیسیلیومی
7 پوسیدگی فایتوفتورایی
و ...
نظرات (0)
تمام شد
قیمت: براساس بسته بندی
برند: شرکت داخلی
روی نیز یکی از عناصر بسیار ضروری برای رشد گیاهان بوده و در بسیاری از واکنش های آنزیمی دخالت داشته و سیستم ایمنی گیاه را تقویت می­ نماید. این عنصر نیز در خاک های آهکی و خاک های دارای سطوح بالای فسفر به سختی از طریق ریشه جذب می شود.
نظرات (0)
تمام شد
قیمت: براساس بسته بندی
برند: شرکت داخلی
آهن نیز مانند اکثر عناصر ریزمغذی در خاک ­های آهکی بصورت غیرقابل جذب برای گیاه وجود داشته و مصرف کودهای آهن معمولی قادر به تأمین نیاز گیاه نمی­ باشد. در این شرایط باید از فرمولی استفاده نمود تا آهن از تأثیر منفی آهک خاک در امان باشد یا اینکه آهن از طریق محلولپاشی برگ برای گیاه تأمین گردد.
نظرات (0)
تمام شد
قیمت: براساس بسته بندی
برند: شرکت داخلی
آهن نیز مانند اکثر عناصر ریزمغذی در خاک های آهکی بصورت غیرقابل جذب برای گیاه وجود داشته و مصرف کودهای آهن معمولی قادر به تأمین نیاز گیاه نمی باشد. در این شرایط باید از فرمولی استفاده نمود تا آهن از تأثیر منفی آهک خاک در امان باشد یا اینکه آهن از طریق محلولپاشی برگ برای گیاه تأمین گردد.
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support
تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehi مجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت آنلاین -  بانک ملت پرداخت آنلاین - بانک پارسیان پرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوین پرداخت آنلاین - بانک سامان